سامانه یادگیری الکترونیکیقابل توجه همکاران سازمان سنجش آموزش کشور:

آزمون پایانی دوره آموزش زبان برنامه نویسی REXX شما از ساعت 11 امروز 4 بهمن تا ساعت 24 و دوشنبه 6 بهمن از ساعت 8 تا 24 برگزار میگردد.